پناهگاه های تخلیه اضطراری
در صورت وقوع یک بلای طبیعی شدید در ژاپن، پناهگاه های محلی هر کسی را فارغ ملیت آنها به صورت رایگان می پذیرند. این مکان ها چه شکلی هستند؟ چه نوع مواد یا وسایلی در آنها انبار شده است؟ بابی جودو از آمریکا سعی می کند پاسخ این سوالات را پیدا کند. این برنامه اولین بار ۱ دسامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.
بابی روی یک تخت اضطراری که با مقوا ساخته شده دراز می کشد و متوجه می شود که چقدر محکم است.
ساوا یوشیهیرو، معاون رئیس مرکز Sona Area Tokyo یک پناهگاه بازسازی شده را به بابی نشان می دهد. این ها دقیقا وسایلی هستند که بعد از زلزله بزرگ شرق ژاپن در سال ۲۰۱۱ یک خانواده سه نفره شامل والدین و پسر ۳۰ و چند ساله آنها از آن استفاده کرده بودند.
انباری که در کنار یک پناهگاه در منطقه ناکانوی توکیو ساخته شده است، موادی مثل غذاهای دارای برچسب حلال و لوازم بهداشتی برای کودکان را نگهداری می کند تا در صورت لزوم نیازهای روزمره افراد از ملیت های مختلف برطرف شود.
ساکای آتسوشی از اداره مدیریت بلایای ناکانو می گوید می خواهد خارجیان در ژاپن هم در مانورهای مقابله با بلایای محلی شرکت کنند.