تخلیه
در زمان یک سیل عظیم و بی سابقه یا یک زلزله قدرتمند چطور محل را تخلیه می کنید؟ مندی از اسپانیا با هوری ایتارو، یک متخصص پیشگیری از بلایا، در شهر قدم می زند و نکاتی از چگونگی تخلیه امن و چیزهایی که باید در هنگام تخلیه به آن دقت کرد فرا می گیرد.
این پارک که به عنوان محل تخلیه موقتی در نظر گرفته شده یک چاه برای استفاده در مواقع اضطراری دارد.
ژاپن برای سیل و رانش زمین هشداری با سطح یک تا پنج را استفاده می کند.
مطمئن شوید تا مسیری امن برای تخلیه در هنگام زلزله انتخاب می کنید. نزدیک ساختمان هایی که جداره آنها کاملا شیشه ای است نروید زیرا ممکن است با خرده شیشه ها زخمی شوید.
این صندلی می تواند هنگام بلایا به سرعت به یک توالت فرنگی دارای فلاش تبدیل شود.