نجات جان ها با اطلاعات
وقتی که فاجعه رخ می دهد، اطلاعات واضح، دقیق و به موقع ضروری است. اما ساکنان خارجی ژاپن اغلب به دلیل مشکلات زبانی و ارتباطی دچار مشکلاتی می شوند. یک مورد مطالعاتی از ساکنان برزیلی در ژاپن که در سیل آسیب دیدند نکاتی را درباره چالش هایی که آنها با آن مواجه هستند و راه حل های لازم روشن می کند.
این برنامه قبلا ۱ آوریل ۲۰۲۰ پخش شده است.
در سپتامبر سال ۲۰۱۵، شهر جوسو در استان ایباراکی در اثر طوفان دچار سیل شد.
اِسکولا اوپاکو یک مدرسه برزیلی در جوسو است. کودکان آنجا فقط به زبان پرتغالی درس می خوانند.
مدیر مدرسه اوئه مورا مایومی
اوئه مورا نقش فعالی در تبادل بین ساکنان ژاپنی شهر جوسو بازی کرده است.