پیشگیری از بلایا برای ساکنان خارجی ژاپن (۱): اتباع چین و برزیل
علاوه بر تمام خطراتی بلایا که ژاپنی ها با آن مواجه هستند، ساکنان خارجی ژاپن هم در سالهای اخیر مشکلات خود را در این زمینه داشته اند. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کِیو در جوامع مختلف نظرسنجی کرد تا واقعیت را بفهمد و نیازهای آنان را ارزیابی کند. ما یافته های این تحقیق را در دو برنامه معرفی خواهیم کرد. قسمت اول درباره جوامع چینی ها و برزیلی هاست. این برنامه در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۰ پخش شده بود.
دانشجویان با دوان یوئه زونگ، که در کار ترویج روابط ساکنان چین و ژاپن است، مصاحبه می کنند.
هر یکشنبه یک پارک در توکیو به عنوان مکان اجتماع و ارتباط بین ژاپنی ها و چینی ها استفاده می شود.
در یک مانور بلایا در جوسو در استان ایباراکی اطلاعات به زبان پرتغالی و دیگر زبان ها ارائه شد.
جلسه کلاس راجیب شاو، استاد دانشگاه کِیو، متخصص پیشگیری از بلایا که این نظرسنجی را رهبری کرد.