چگونه به اختلالات ناشی از فشارهای عصبی رسیدگی شود؟
در مجموعه برنامه «بوسای»، شنوندگان با درس ها و دانش به دست آمده از وقوع بلایای طبیعی در ژاپن آشنا می شوند. در برنامه امروز، یوشیکی تومیناگا، روانشناس بالینی را به شما معرفی می کنیم که به منظور رسیدگی به اختلالات ناشی از استرس و فشارهای عصبی برای کسانی که متحمل فاجعه و مصیبتی شده اند، توصیه هایی را ارائه می دهد.
این برنامه در تاریخ ۲۳ مه ۲۰١۷ پخش شده بود.
یوشیکی تومیناگا، روانشناس بالینی
تومیناگا به کودکانی که زمین لرزه بزرگ سیچوان را تجربه کرده اند، آموزش می دهد که چطور آرامش پیدا کنند.