کاهش خطرات بلایای طبیعی برای جوامع چند ملیتی
موضوع این برنامه جوامع چند ملیتی است. زلزله بزرگ هانشین ۱۹۹۵ در کوبه منجر به راه اندازی یک ایستگاه رادیویی محلی برای ساکنانی شد که از کشورهای دیگر به اینجا آمده اند. گروه هایی به نمایندگی از مردمی که به زبان های مختلف صحبت می کنند رویدادهای «بوسای» برگزار می کنند. این تجربه و تلاش ها در کوبه نکات مفیدی برای مردم در دیگر نقاط دنیا به همراه دارند. این برنامه اولین بار روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹ پخش شد.
FMYY پس از زلزله ۱۹۹۵ در کوبه آغاز شد. روکسانا اوشیرو که در جامعه اسپانیایی زبان فعال است و داوطلبان ژاپنی هر هفته در اینترنت برنامه هایی زنده درباره بوسای ارائه می دهند.
کومونیداد لاتینا هیوگو یک رویداد بوسای کریسمسی ترتیب داد که هزار شرکت کننده، شامل ژاپنی ها و افراد دارای اصالت آمریکای جنوبی، داشت.
شیزویو یوشیتومی (چپ)، پروفسور دانشگاه مطالعات خارجی ناگویا، در حال ترویج چندملیت گرایی