بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن

بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن

چطور در زندگی روزمره خود باید برای مقابله با بلایای طبیعی آماده شویم؟ در این برنامه با راهکارهای ژاپنی آشنا می شوید.