سیاست حفظ حریم خصوصی

اطلاعات شخصی

سازمان رادیو-تلویزیون عمومی ژاپن که به NHK شهرت دارد، سازمان پخس برنامه های رادیو و تلویزیونی است که بودجه ی آن از محل پرداخت آبونمان توسط شهروندان تامین می شود. این سازمان بر حسب وظیفه، اهمیت اطلاعات شخصی شنونده ها و بیننده ها را به رسمیت می شناسد و به خوبی از این واقعیت آگاهی دارد که با توجه به اصل احترام به شان و آبروی افراد، با اطلاعات شخصی آنها باید به شکلی مناسب و با دقت و احتیاط رفتار شود. دقت در مراقبت از اطلاعات شخصی افراد، یک مسوولیت مهم برای NHK به شمار می آید.

رواج و گسترش اینترنت در مقیاس جهانی، شبکه رایانه ای پیشرفته ای را به ارمغان آورده است که می توان حجم وسیعی از اطلاعات شخصی را در یک لحظه منتقل کرد. سازمان NHK برای اطمینان از رسیدگی مناسبتر به اطلاعات شخصی و تحقق ماموریت خود به منظور پخش برنامه های رادیو-تلویزیونی در چنین جامعه ای با فناوری پیشرفته ی اطلاعات و مخابرات، خط مشی اصلی خود را به شرح زیر تدوین کرده است. این سازمان بر اساس این خط مشی نسبت به حفاظت از اطلاعات شخصی افراد متعهد خواهد بود.

 1. حفاظت از اطلاعات شخصی

  سازمان NHK از قانون حفاظت از اطلاعات شخصی افراد (قانون شماره 57 مصوب سال 2003) و نیز سایر مقررات مربوط به اطلاعات شخصی پیروی می کند و بر اساس مقررات داخلی این سازمان، با اطلاعات شخصی افراد به گونه ای مناسب برخورد می کند. همچنین، کارکنانی که در بخش های گوناگون این سازمان با چنین اطلاعاتی سر و کار دارند آموزش های لازم را می بینند.

 2. اجرای اقدام ها برای حفاظت از اطلاعات شخصی

  سازمان NHK اقداماتی را به منظور مدیریت مناسب اطلاعات شخصی اتخاذ کرده است و برای پیشگیری از سوء استفاده از این اطلاعات و نقض حریم خصوصی افراد بر اثر سرقت اطلاعات، تحریف آنها، نشت اطلاعات شخصی یا هر مورد مشابه دیگر اقدام های مناسبی در نظر گرفته است. هنگام استفاده از اطلاعات شخصی به منظور استفاده در زمینه های خبری، NHK به طور جداگانه "مقررات حفاظت از اطلاعات شخصی برای پوشش خبری، آثار ادبی و پژوهش های علمی" را وضع کرده و از آن پیروی می کند.

 3. تقویت نظام حفاظت از اطلاعات شخصی

  وظیفه ی حفاظت از اطلاعات شخصی به سرپرست های ارشد، مدیران اجرایی و مسوولان مربوطه سپرده می شود تا از این اطلاعات به درستی استفاده شود.

 4. پاسخ به شکایت ها درباره شیوه استفاده از اطلاعات شخصی

  شکایت های دریافتی درباره شیوه استفاده و حفاظت از اطلاعات شخصی و نیز درخواست های بیننده ها و شنونده ها در زمینه ی افشا نشدن اطلاعات شخصی آنها، توسط دفاتر NHK در سراسر کشور به طور مناسب و سریع مورد رسیدگی قرار می گیرد و به آنها پاسخ داده می شود.