کووید-۱۹: بیش از ۱۰۰ علامت گوناگون

0 دقیقه و 53 ثانیه

بیش از ۱۰۰ علامت مختلف از بیماری کرونا تا کنون مشاهده شده است. این بخشی از پروژه ای است که در آن محققان ارشد سراسر دنیا شرکت کرده و هوش مصنوعی ۲۰۰ هزار سند مرتبط با کووید-۱۹ را تحلیل کرده اند.