کووید-۱۹: اثر مثبت بخور هوا

0 دقیقه و 53 ثانیه

حفظ رطوبت کافی در کاهش خطر ویروس کرونا موثر است. این بخشی از پروژه ای است که در آن محققان ارشد سراسر دنیا شرکت کرده و هوش مصنوعی ۲۰۰ هزار سند مرتبط با کووید-۱۹ را تحلیل کرده اند.