کووید-۱۹: فواید زدن ماسک

0 دقیقه و 58 ثانیه

حققان بین پوشیدن ماسک صورت و ایمنی نسبت به کووید-۱۹ ارتباطی پیدا کرده اند. این بخشی از پروژه ای است که در آن محققان ارشد سراسر دنیا شرکت کرده و هوش مصنوعی ۲۰۰ هزار سند مرتبط با کووید-۱۹ را تحلیل کرده اند.