اختراعات برتر ژاپن

اختراعات برتر ژاپن

ساخت ژاپن! داستان های خارق العاده و رازهای پنهان در پس خلق محبوب ترین و جالب ترین اختراعات ژاپن.