تلاقی فرهنگ ها

تلاقی فرهنگ ها

این برنامه با پاسخ به سوالات درباره ژاپن، با نگاهی به تبادلات بین المللی و ارائه نکات آمادگی برای بلایا، موضوعات مربوط به خلق یک جامعه چند فرهنگی را پوشش می دهد.