جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

این برنامه داستان های منحصر به فرد مربوط به آثار هنری موزه ی ملی توکیو را معرفی کرده و شما را به کاوش در دنیای زیبایی شناسی ژاپنی دعوت می کند.