به ژاپن شگفت انگیز خوش آمدید!

به ژاپن شگفت انگیز خوش آمدید!

گزارشگران NHK WORLD-JAPAN شما را به سفری برای دیدن جذابیت های سراسر ژاپن خواهند برد. سری جدید مملو از اطلاعاتی در باره مکان هایی که باید دید، فرهنگ، رویدادها و یا غذاهای ژاپن است.