audio
کارگران بازنشسته معابد بودایی را نجات می دهند: کیوتو
شنیدنی هایی از گوشه و کنار ژاپن
12 دقیقه و 34 ثانیه

پخش در 24 مارس، 2020
قابل دسترسی تا 24 مارس، 2021

در ژاپن تعداد معابد بودایی خالی از سکنه در حال افزایش است مخصوصا در مناطق محلی که جمعیت آنها رو به کاهش بوده است. در همین حال، کیوتو پایتخت باستانی ژاپن محل معابد اصلی شاخه های مختلف بودیسم است که روی تعداد زیادی از معابد محلی در سراسر کشور نظارت دارند. یکی از این معابد میوشینجی است که در اقدامی منحصر به فرد شروع به استخدام کاهن از بین کارمندان بازنشسته شرکتها کرده است.

photo مصاحبه با نامزدهای کاهن شدن در معبد میوشینجی