audio
شیگا: روشنایی بخشیدن به جاده ها در آفریقا
شنیدنی هایی از گوشه و کنار ژاپن
13 دقیقه و 22 ثانیه

پخش در 10 مارس، 2020
قابل دسترسی تا 10 مارس، 2021

گل میخ های شب نما - لامپ های کوچکی که روی سطح جاده تعبیه می شوند تا ایمنی رفت و آمد را بهتر کنند - محصول اصلی یک تولیدکننده در استان شیگا در غرب ژاپن هستند. چند سال پیش، این شرکت فعالیت های تجاری خود را در کشورهای آفریقایی آغاز کرد که شاهد رشد اقتصادی سریعی است. این شرکت با برآورده کردن نیازهای محلی در حال گسترش کسب و کار خود به بازارهای جدید است. این برنامه اولین بار روز ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ پخش شد.

photo نور قوی چشمک زن گل میخ های شب نما به جلوگیری از تصادفات کمک می کند.