18 دقیقه و 02 ثانیه

داستان های ژاپنی - عزیمت، قسمت دوم

داستان های ژاپنی

پخش در 25 دسامبر، 2021 قابل دسترسی تا 19 سپتامبر، 2022

پیامدهای بحران مالی جهانی اثر خود را روی شرکتی که کوئیچی در آن کار می کند می گذارد. او با دو راهی انتقال به یک شرکت زیرمجموعه یا بازنشستگی زودتر از موعد از شرکتی مواجه است که تمام عمر حرفه ای خود را در آن گذرانده است. در همین حال، در خانه باید فکری برای رسیدگی به پسرش کند که بی پول و بیکار است. او قبلا پسرش را با لقب «بی عرضه» طرد کرده بود اما حالا خودش هم با خطر بیکاری روبروست و فکر می کند که چطور با پسرش مواجه شود. با این وضعیت، در روابط خانوادگی کوئیچی چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

photo

خلاصه برنامه