15 دقیقه و 13 ثانیه

داستان های ژاپنی - عزیمت، قسمت اول

داستان های ژاپنی

پخش در 18 دسامبر، 2021 قابل دسترسی تا 19 سپتامبر، 2022

یک روز صبح زود، شخصیت اول داستان کوئیچی مردی را که جلوی در خانه اش از هوش رفته پیدا می کند. آن مرد تنها پسرش ریوجی است که پنج سال بود خبری از او نداشته است. همسرش آکیکو نگران سلامتی پسرشان است اما کوئیچی او را یک «بی عرضه» می خواند. کوئیچی از پسرش که به دانشگاه نرفته یا نتوانسته در یک شرکت بزرگ کار بگیرد و به این وضع زار و نزار به خانه برگشته ناامید شده است.

photo

خلاصه برنامه