audio
عتیقه فروشی قصه های شاخ دار
داستان های ژاپنی
19 دقیقه و 19 ثانیه

پخش در 4 ژوییه، 2020
قابل دسترسی تا 18 ژوییه، 2021

«عتیقه فروشی قصه های شاخ دار» توسط یک پیرزن کوتاه قد اداره می شود که روی روپوش او پر از جیب است. یک روز، یک پسر بچه وارد مغازه می شود و از او یک قصه شاخ دار می خواهد. پیرزن داخل یکی از جیب هایش نگاه می کند و می گوید، «اوه اینجا یکی خوب پیدا کردم! این یک قصه شاخ دار جدید است که خودم تازه برایت دستچین کرده ام.» و بعد شروع به گفتن قصه شاخ دارش می کند. داستانی به قلم خانم کادونو اِیکو، نویسنده کودکان، که برنده جایزه هانس کریستین اندرسن معروف به جایزه نوبل ادبیات کودکان یا نوبل کوچولو است.

photo