12 دقیقه و 17 ثانیه

پرورش و حفاظت از جنگل ها

فرهنگ نامه مشاغل

پخش در 18 نوامبر، 2021 قابل دسترسی تا 2 دسامبر، 2022

فرهنگ نامه مشاغل، دریچه ای به زندگی افرادی از سراسر جهان است که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. در این قسمت، با مردی اهل فرانسه به نام اریک بلوور ملاقات می کنیم. او راحتی زندگی در شهر را رها کرد تا در بخش جنگلداری در استان گیفو مشغول به کار شود. این برنامه اولین بار ۴ نوامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.

photo
اریک بلوور از سال ۲۰۱۹ در یک تعاونی جنگلداری در شهر ناکاتسوگاوا کار می کند.
photo
اریک به سرعت درختانی با ارتفاع بیش از ۲۰ متر را قطع می کند. او گاهی تا ۴۰ درخت در روز را قطع می کند.

خلاصه برنامه