12 دقیقه و 46 ثانیه

زن ویتنامی که برای توسعه مرکز شهر توکیو کار می کند

فرهنگ نامه مشاغل

پخش در 28 اکتبر، 2020 قابل دسترسی تا 11 نوامبر، 2021

با یک زن متولد ویتنام آشنا می شویم که در حال کار برای توسعه بیشتر در منطقه شیبویای توکیو است. فرهنگ نامه مشاغل، پنجره ای به زندگی افراد سراسر دنیا است که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. این برنامه اولین بار روز ۱۴ کتبر ۲۰۲۰ پخش شده است. این برنامه اولین بار روز ۱۴ کتبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
شرکتی که دوان له های گوک برای آن کار می کند یکی از پیشتازان در زمینه برنامه ریزی شهری ژاپن است. شیبویا، جایی که دفتر او در آنجا واقع است در حال حاضر تحت یک پروژه عظیم بازسازی و توسعه است.
photo
دوان در حال هدایت یک جلسه. او در پروژه ساخت یک مرکز اطلاعات جدید برای گردشگران در مقابل ایستگاه شیبویا مشغول است.
photo
دوان در کنار رئیس تیم خود. او عمدا کارهای دشوار را به دوان محول می کند.
photo
دوان در حال اشاره به یک تابلوی دیجیتال عظیم در شیبویا که در سال ۲۰۱۹ ساخته شده است. دوان و گروه او مسئول مدیریت عملیات و محتوای نمایش داده شده روی این نمایشگر هستند.

خلاصه برنامه