11 دقیقه و 23 ثانیه

ماتئوش مایوفسکی: کارمند یک عینک فروشی

فرهنگ نامه مشاغل

پخش در 23 سپتامبر، 2020 قابل دسترسی تا 7 اکتبر، 2021

فرهنگ نامه مشاغل ژاپن، پنجره ای به زندگی مردم سراسر دنیا که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. این بار یک مرد جوان از لهستان را ملاقات می کنیم که در یک عینک فروشی در کیتاکیوشو کار می کند. این برنامه اولین بار ۹ سپتامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
ماتئوش در یک عینک فروشی کار می کند. او می خواهد با کارش به مردم کمکی کرده باشد.
photo
ماتئوش و رفیق همکارش
photo
ماتئوش می گوید که می خواهد با توجه کردن به نیازها و اولویت های مشتریان آن ها را راضی کند.

خلاصه برنامه