audio
ماتئوش مایوفسکی: کارمند یک عینک فروشی
فرهنگ نامه مشاغل
11 دقیقه و 23 ثانیه

پخش در 23 سپتامبر، 2020
قابل دسترسی تا 7 اکتبر، 2021

فرهنگ نامه مشاغل ژاپن، پنجره ای به زندگی مردم سراسر دنیا که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. این بار یک مرد جوان از لهستان را ملاقات می کنیم که در یک عینک فروشی در کیتاکیوشو کار می کند. این برنامه اولین بار ۹ سپتامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo ماتئوش در یک عینک فروشی کار می کند. او می خواهد با کارش به مردم کمکی کرده باشد. photo ماتئوش و رفیق همکارش photo ماتئوش می گوید که می خواهد با توجه کردن به نیازها و اولویت های مشتریان آن ها را راضی کند.