14 دقیقه و 13 ثانیه

به دنبال بهترین تیم بودن

فرهنگ نامه مشاغل

پخش در 3 مارس، 2021 قابل دسترسی تا 3 مارس، 2022

برنامه «فرهنگ نامه مشاغل» دریچه ای به زندگی مردمی است که از گوشه و کنار دنیا به اینجا آمده اند و ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. این بار روی بیجایا آچاریا از نپال تمرکز می کنیم که به عنوان مدیر یک رستوران و بار سبک ژاپنی موسوم به «ایزاکایا» کار می کند.این برنامه اولین بار ۱۲ اوت ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
بیجایا آچاریا مدیر یک رستوران و بار سبک ژاپنی در گینزا، یکی از مشهورترین محله های تجاری در مرکز توکیو است.
photo
بیجایا در حال کباب کردن یاکیتوری یا سیخ های مرغ که یکی از غذاهای ویژه این بار است.
photo
کاتو کوتا بیجایا را که اولین کارمند غیر ژاپنی در شرکتش است حمایت می کند.
photo
بیجایا و کارکنان تیم او از سوی گرداننده این رستوران جایزه بهترین کار گروهی را دریافت کرده اند.

خلاصه برنامه