13 دقیقه و 49 ثانیه

معرفی نوشیدنی ساکه به جهان

فرهنگ نامه مشاغل

پخش در 31 مارس، 2021 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2022

در برنامه «فرهنگ نامه مشاغل»، روی کارگران خارجی تمرکز می کنیم. در این قسمت به شهر تامبا در غرب ژاپن در استان هیوگو سر می زنیم تا نگاهی به زندگی روزمره کلی کامینسکی بیندازیم، یک زن آمریکایی که عاشق گرفتن عرق برنج و درست کردن ساکه است. این برنامه اولین بار روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
کلی کامینسکی در یک عرق گیری ساکه در شهر تامبا در استان هیوگو کار می کند.
photo
کلی (چپ) می خواهد ساکه را به مردم سراسر جهان معرفی کند، یاشیما کورئی رئیس (راست) بر کار این کارگاه مدیریت می کند.
photo
کلی از دوستی با همکارانش در کارخانه عرق گیری لذت می برد.

خلاصه برنامه