12 دقیقه و 37 ثانیه

نجات با رادیو: اندونزی

در کنار هم

پخش در 4 مارس، 2021 قابل دسترسی تا 4 مارس، 2022

توتورا رادیو یک ایستگاه محلی رادیویی است که در سولاوسی راه اندازه شده است، جزیره ای در اندونزی که در سال ۲۰۱۸ در زلزله آسیب جدی دید. این ایستگاه با هدف ارائه اطلاعات درباره بازسازی این منطقه در ابتدای راه اندازی از طرف سازمان غیرانتفاعی ژاپنی FMYY مورد حمایت قرار گرفت. اف ام وای وای که بعد از زلزله بزرگ ۱۹۹۵ هانشین آواجی تاسیس شد مشغول ارائه خدمات رادیویی چند زبانه در شهر کوبه در غرب ژاپن بوده است. این رادیو با استفاده از تجارب خود به عنوان یک ایستگاه رادیویی در یک جامعه آسیب دیده از بلایای طبیعی به مدت ده سال مشغول کار با اندونزی بوده است؛ کشوری که از لحاظ طبیعی بلاخیز است. این قسمت نگاهی به داستان مردم ژاپن و اندونزی می اندازد که با اداره یک ایستگاه محلی رادیویی به دنبال بازسازی هستند. این برنامه اولین بار ۱۳ اوت ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
توتورا رادیو پخش در روستای کاراوانا در سولاوسی را آغاز کرده است.
photo
هیبینو جون ایچی (راست) مدیر FMYY از افتتاح این رادیوی محلی اندونزی حمایت کرده است.
photo
سوکیمان موهتر پراتومو که در جاوه یک رادیوی محلی را اداره می کند نیز برای کمک آمده است.
photo
دووی کوریناواتی یکی از اعضای موسس رادیو توتورا در حال مصاحبه با روستاییان

خلاصه برنامه