audio
دوربین های فیلمبرداری مینیاتوری
اختراعات برتر ژاپن
13 دقیقه و 42 ثانیه

پخش در 18 نوامبر، 2020
قابل دسترسی تا 2 دسامبر، 2021

پشت صحنه محصولات و اختراعات موفق ژاپن؛ این برنامه «اختراعات برتر ژاپن» است. این بار، به دوربین های ویدیویی نگاهی می اندازیم که در سراسر جهان استفاده می شوند. در سال ۱۹۸۹، یک شرکت ژاپنی کوچکترین و سبکترین دوربین فیلمبرداری دنیا را که به طول یک پاسپورت ژاپنی بود ساخت. این دوربین به مردم سراسر دنیا کمک کرد خاطرات ارزشمند خود مثل رشد فرزندان یا روزهای مهم زندگیشان را ثبت کنند. در این برنامه به داستان جالب در پس خلق این دوربین ها می پردازیم. این برنامه اولین بار ۴ نوامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo این دوربین که در سال ۱۹۸۹ عرضه شد در آن زمان کوچکترین و سبک ترین دوربین فیلمبرداری دنیا بود. photo این دوربین به طول یک پاسپورت ژاپنی بود. photo ناکاگاوا کاتسویا، عضوی از تیم طراحی این محصول photo دوربین های فیلمبرداری مینیاتوری روز به روز کوچک تر و کوچک تر می شوند.