14 دقیقه و 06 ثانیه

آشتی با پدرم

شهر به شهر

پخش در 1 مارس، 2022 قابل دسترسی تا 15 مارس، 2023

در این برنامه با کورویی آکیو ملاقات می کنیم، مردی که همیشه از پدرش متنفر بوده است. پدرش وقتی که از جنگ جهانی دوم برگشت مثل یک کالبد خالی و بی روح شده بود. حالا ۳۱ سال بعد از فوت پدرش ما یک تابستان با آیکو همراه شدیم تا در جستجو برای درک زخم های روحی به جا مانده پدرش از جنگ را دنبال کنیم.

photo
کورویی آکیو، ۷۲ ساله، به مزار پدرش سر می زند. رابطه او با پدرش که یک سرباز جنگ بوده او را آزار می داد.
photo
کورویی جایی را برای دور هم جمع شدن خانواده های سربازان سابق جنگ ایجاد کرده است. در این مکان اسناد مختلفی از سربازان سابق که در جنگ زخم های روحی برداشتند به نمایش گذاشته شده است.
photo
ویدیویی از پدر مرحوم کورویی. او که قادر نبود با نوه هایش صحبت کند بین خنده های بلند اعضای خانواده سکوت کرده بود.
photo
آلبومی از عکس های پدر کورویی در طول دوران خدمت که از خانه قدیمیشان پیدا کرده است. در این آلبوم عکس هایی بود که کورویی هرگز قبلا ندیده بود.

خلاصه برنامه