11 دقیقه و 10 ثانیه

خانه اشتراکی، زندگی مشترک

شهر به شهر

پخش در 14 دسامبر، 2021 قابل دسترسی تا 4 ژانویه، 2023

در این قسمت داستانی از استان فوکوئوکا واقع در منطقه کیوشو در غرب ژاپن خواهیم داشت. «هاتاکه نو ایه» یا «خانه مزرعه ها» یک خانه اشتراکی برای افراد دارای معلولیت است. چنین خانه هایی در ژاپن کم هستند. تمام چهار ساکن جوان آن دارای معلولیت شدید هستند که حتی در ارتباط برقرار کردن آنها هم مشکل دارند و نیازمند مراقبت دائم هستند. این برنامه زندگی این چهار نفر و کسانی که از آنها مراقبت می کنند را دنبال می کند. این برنامه اولین بار ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.

photo
میزونو هیکاری دو سال است در این خانه زندگی می کند. او که دچار فلج مغزی است بیشتر عمرش را یا خانه بوده یا در بیمارستان و با انسان های دیگر تعامل چندانی نداشته است.
photo
پدر هیکاری کسی بود که در اصل تاسیس این خانه به فکرش رسید و برای آن تلاش کرد. هدف او فضایی بود که آدم ها بتوانند با هم ملاقات کنند و نتیجه ای مثبت خلق کنند.
photo
زن های محله قبل از ناهار سر می رسند. این داوطلبان که دستمزد می گیرند «خدمتکاران» خوانده می شوند و به نوبت کارهای خانه مثل پخت و پز و شستن ظرف ها را انجام می دهند.
photo
فوکاگاوا یوسِی از ساکنان تازه وارد این خانه است. برخورد با افراد دیگر باعث رشد شخصی این چهار ساکن جوان اینجا می شود.

خلاصه برنامه