13 دقیقه و 45 ثانیه

قدرت دست کشیدن

شهر به شهر

پخش در 14 سپتامبر، 2021 قابل دسترسی تا 5 اکتبر، 2022

در این برنامه دِگوچی هاروآکی رئیس دانشگاه ریتسو میکان آسیا پاسیفیک یا APU را معرفی می کنیم. برای یک رئیس دانشگاه دگوچی سابقه منحصر به فردی دارد که شامل راه اندازی یک استارتاپ در ۶۰ سالگی است. در همه گیری جهانی کرونا، او سیلی از دعوت ها از مجلات و همینطور برای سخنرانی دریافت کرده است. او در شبکه های اجتماعی بیش از ۱۳۰ هزار نفر دنبال کننده دارد. اما چرا این همه آدم توصیه های او را دنبال می کنند؟ در این برنامه روی ماهیت جذابیت او تمرکز می کنیم. این برنامه اولین بار ۳۱ اوت ۲۰۲۱ پخش شده است.

photo
دگوچی هاروآکی در سال ۲۰۱۸ به واسطه توصیه فردی رئیس دانشگاه APU شد.
photo
دگوچی رئیس دانشگاه APU و دانشجویان. حدودی نیمی از دانشجویان این دانشگاه خارجی هستند. بسیاری از آنها در همه گیری جهانی کرونا با شرایط دشواری روبرو هستند.
photo
مطالعه منبع دانش و شناخت دگوچی است. او بسیار تحت تاثیر کتاب «خاستگاه گونه ها» از چارلز داروین قرار گرفته است که در دوران دانشگاه آن را خوانده بود.

خلاصه برنامه