audio
در کنار بیماران خارجی
شهر به شهر
12 دقیقه و 05 ثانیه

پخش در 5 ژانویه، 2021
قابل دسترسی تا 2 فوریه، 2022

در شهر ناریتا در استان چیبا در شرق ژاپن یک بیمارستان هست که تعداد زیادی بیمار خارجی دارد. در سال ۲۰۱۹، این بیمارستان ۴۵۰۰ بیمار خارجی از بیش از ۵۰ کشور و منطقه داشته است. بسیاری از این بیماران مشکلاتی دارند، ممکن است به صورت غیرقانونی در ژاپن باشند و یا نتوانند هزینه بیمارستان خود را بپردازند. دکتر آساکا تومومی به عنوان رابط اصلی با بیماران خارجی در این بیمارستان کار می کند. او هر چه بتواند انجام می دهد تا مطمئن شود افراد نیازمند درمان می شوند. ما او را دنبال می کنیم در حالی که تلاش می کند علی رغم تمام مشکلات راهی به جلو پیدا کند.

photo آساکا، دکتری که بیماران خارجی مضطرب و غریب را درمان می کند با اشتیاق می گوید: اگر من آن ها را مداوا نکنم پس چه کسی این کار را بکند؟ photo دکتر آساکا تومومی به عنوان رابط اصلی با بیماران خارجی اینجاست. photo تومومی می خواهد در کنار بیمارانی که مداوایشان می کند باشد. اما نیت خیر به تنهایی کافی نیست. او باید با واقعیت ها هم مواجه شود.