audio
عبور از پیچ و خم مشکلات
شهر به شهر
13 دقیقه و 40 ثانیه

پخش در 15 دسامبر، 2020
قابل دسترسی تا 5 ژانویه، 2022

در این قسمت به یک شرکت اتوبوسرانی می رویم که در اثر کووید-۱۹ ضربه سختی خورده است. مدیران باید برای تعدیل بخشی از نیروها تصمیم های سختی می گرفتند. کسانی که باقی ماندند هم باید با کاهش درآمدشان سر می کردند. در این برنامه به مدت شش ماه اعضای این شرکت را در سختی هایشان دنبال کرده ایم. این برنامه اولین بار ۱ دسامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo این شرکت اتوبوس کرایه ای در استان فوکوئوکا مسقتر است. گروه های تور از چین که بیش از ۴۰ درصد درآمد آن را تشکیل می دادند همه سفرهای خود را لغو کرده بودند. photo کائیه دا تسوکاسا مدیر عامل شرکت هر روز برای وام جور کردن به بانک ها زنگ می زد. کارمندانی که با شرکت مانده اند در کنار کار در اینجا به مشاغل پاره وقت ادامه می دهند تا خرج زندگیشان را بدهند. photo خانم ناکاگاوا کائوری، راننده اتوبوس، برای جبران کسری کاهش تورها به دنبال پیدا کردن راهی برای ارائه خدمات جدید توسط شرکت است.