audio
یک تکیه گاه برای برزیلی های ژاپن
شهر به شهر
13 دقیقه و 41 ثانیه

پخش در 17 نوامبر، 2020
قابل دسترسی تا 1 دسامبر، 2021

تعداد خارجیان شهر ایزومو در استان شیمانه به دلیل طرح های گسترش یک شرکت تولیدی به سرعت افزایش یافته است. اما مناقشه آمریکا و چین بر تجارت اثر منفی گذاشته و درآمد کارگران به شدت کم شده است. اینجا کسی هست که بشود به او تکیه کرد. او یک مرد برزیلی ژاپنی تبار است که با لقب «پایزون» (یا big daddy) شناخته می شود و ۳۰ سال است که در ژاپن زندگی می کند. تلاش های خستگی ناپذیر این مرد را برای ساختن پل های با مستحکم بین برزیل و ژاپن دنبال کنید. این برنامه اولین بار ۳ نوامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo تاکینامی سرجیو، «پایزون» (بیگ ددی) (راست) photo علاوه بر اداره یک رستوران برزیلی و یک گروه غیرانتفاعی، پایزون روزهای خود را به حمایت از دوستان برزیلی اش و عمیقتر کردن درک متقابل بین آنها و محلی های ژاپنی صرف می کند. photo خانواده یندو فابیو که شغل خود را در کارخانه از دست داده و باید دوباره کار پیدا کند. آنها چهار سال پیش به ایزومو آمدند و امیدوار بودند بتوانند اینجا زندگی کنند. photo بعد از حدود شش ماه جستجوی ناموفق به دنبال شغل، یندو فابیو تصمیم گرفت از ژاپن برود. پایزون رفتن بیش از ده خانواده دیگر را به چشم دیده بود.