14 دقیقه و 08 ثانیه

هیروشیما - نقاشی های بمب اتمی

شهر به شهر

پخش در 15 سپتامبر، 2020 قابل دسترسی تا 29 سپتامبر، 2021

داستان هایی درباره مردم، داستان هایی درباره زندگی. برنامه «شهر به شهر» شرح حال هایی صمیمانه از مردم گوشه و کنار ژاپن ارائه می کند. شعله های درخشان به آسمان زبانه می کشند. یک جنازه رها شده در کنار جاده. چنین صحنه های سوزانی بر اساس روایت های عینی بازماندگان بمب اتم هیروشیما در ۶ اوت ۱۹۴۵ نقاشی شده اند. بازماندگان یا هیباکوشاها به مدت بیش از یک دهه مشغول کار با دانش آموزان دبیرستانی بوده اند تا خاطرات خود را روی بوم ثبت کنند. ۱۳۷ نقاشی بمب اتم که تا کنون تکمیل شده اند سند تصویری با ارزشی از بار جسمی و عاطفی ناشی از بمب هستند. این نقاشی ها به بعضی از هیباکوشاها کمک کرده اند که با زخم های عمیق روحی خود مواجه شوند. این نقاشی منبعی قابل دسترس در مورد حقیقت آن روز سرنوشت ساز هستند. این برنامه اولین بار در ۱ سپتامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
photo
هیباکوشیاها تجربیات خود از بمب اتمی را به دانش آموزان دبیرستانی منتقل می کنند و آنها نیز این خاطرات را به شکل نقاشی در می آورند.
photo
برای این دانش آموزان، به تصویر کشیدن خاطرات هیباکوشاها روندی برای دوباره زندگی کردن تجربیات آنهاست.

خلاصه برنامه