13 دقیقه و 29 ثانیه

عبیر باندک / هم بنیان گذار Tech2Peace

گفتگوی صریح

پخش در 10 مارس، 2022 قابل دسترسی تا 24 مارس، 2023

عبیر باندک فلسطینی یک سمینار برای جوانان اسرائیلی و فلسطینی راه انداخت تا از طریق پروژه های فناوری محور با هم تعامل کنند و تلاش هایش را برای تعمیق درک مشترک ادامه می دهد. ما با بندک درباره احتمالات جدید برای حل مشکلات قومی مصاحبه کردیم.

photo
عبیر باندک (Abeer Bandak) / هم بنیان گذار Tech2Peace

خلاصه برنامه