10 دقیقه و 43 ثانیه

یاسویی هیرومی / عکاس خبری

گفتگوی صریح

پخش در 27 ژانویه، 2022 قابل دسترسی تا 10 فوریه، 2023

یاسویی هیرومی عکاس خبری ۲۰ سال در افغانستان زندگی کرده است. از جمله کارهای او می توان به ایجاد یک مدرسه رایگان برای کودکان و یک کارگاه صنایع دستی برای زنان اشاره کرد. در این قسمت با یاسویی صحبت می کنیم که زندگیش را وقف مردم افغانستان کرده است. این برنامه اولین بار روز ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ پخش شده است.

photo
یاسویی هیرومی / عکاس خبری

خلاصه برنامه