12 دقیقه و 16 ثانیه

جک سیم / موسس WTO، سازمان توالت جهانی، ملقب به آقای توالت

گفتگوی صریح

پخش در 26 اوت، 2021 قابل دسترسی تا 9 سپتامبر، 2022

گفته می شود حدود ۲ میلیارد نفر در جهان به سرویس بهداشتی مناسب و بهداشت دسترسی ندارند. در کشورهای در حال توسعه، نبود توالت منجر به گسترش بیماری و آلودگی آب می شود و حتی به خشونت و آزار علیه زنان ختم می شود. جک سیم، کارآفرین اجتماعی سنگاپوری، مشغول دست و پنجه نرم کردن با این معضل بهداشت همگانی بوده است. موسس سازمان توالت جهانی درباره تلاش های خود برای تغییر این تابوی اجتماعی صحبت می کند. این برنامه اولین بار ۱۲ اوت ۲۰۲۱ پخش شده است.

photo
جک سیم / موسس WTO، سازمان توالت جهانی، ملقب به آقای توالت

خلاصه برنامه