12 دقیقه و 45 ثانیه

اوگاوا شینگو / رییس سازمان مردم نهاد حمایت از ادغام مجدد اجتماعی کودک سربازان

گفتگوی صریح

پخش در 30 دسامبر، 2021 قابل دسترسی تا 30 دسامبر، 2022

اوگاوا شینگو برای ادغام مجدد اجتماعی کودک سربازان سابق در اوگاندا است که زخم های روحی و جسمی عمیقی از جنگ داخلی با خود دارند. او درباره این صحبت می کند که چطور جوانان را به چالش می کشد تا از طریق فعالیت هایی مثل مشاوره و آموزش های فنی روی پای خود بایستند. این برنامه اولین بار در ۸ ژوییه پخش شده است.

photo
اوگاوا شینگو / رییس سازمان مردم نهاد حمایت از ادغام مجدد اجتماعی کودک سربازان

خلاصه برنامه