11 دقیقه و 52 ثانیه

اولگا رایشه / کارشناس نساجی گواتمالایی

گفتگوی صریح

پخش در 30 سپتامبر، 2021 قابل دسترسی تا 30 سپتامبر، 2022

اولگا رایشه یک کارشناس پارچه های گواتمالایی است. در کشوری که فرهنگ نساجی پویایی دارد، او مشغول جستجو در سنت های رنگرزی بوده که ریشه در مناطق روستایی دارد و این پارچه ها را در جاهای دیگر داخل و خارج از کشور معرفی می کند. ما از او پرسیدیم که چطور می توان فرهنگ نساجی گواتمالایی را در مقابل دشمنانی همچون جنگ داخلی یا بلایای طبیعی حفظ کرد. این برنامه اولین بار ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ پخش شده است. این برنامه اولین بار در ۱۰ ژوئن پخش شده است.

photo
اولگا رایشه / کارشناس نساجی گواتمالایی

خلاصه برنامه