audio
دومینیک چن - دانشمند اطلاعات
گفتگوی صریح
14 دقیقه و 06 ثانیه

پخش در 7 ژانویه، 2021
قابل دسترسی تا 4 فوریه، 2022

دومینیک چن یک محقق ارشد فناوری دیجیتال و مطالعات سلامت است که سرنخ هایی به ما می دهد در این باره که چطور می توان از فناوری های دیجیتال برای رسیدن به شادی در زندگی استفاده کرد.

photo دومینیک چن / دانشمند اطلاعات