12 دقیقه و 27 ثانیه

سانگ دوآن چایلات - فعال مدافع فیل ها در تایلند شمالی

گفتگوی صریح

پخش در 17 دسامبر، 2020 قابل دسترسی تا 7 ژانویه، 2022

سانگ دوآن چایلات موسس پارک طبیعت فیل ها در شمال تایلند است که به عنوان پناهگاهی برای فیل های آسیایی عمل می کند. او به ما درباره عزم خود به عنوان یک مدافع وفادار بزرگترین پستاندار روی خشکی در آسیا خواهد گفت. این برنامه اولین بار ۳ دسامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
سانگ دوآن چایلات / فعال مدافع فیل ها در شمال تایلند

خلاصه برنامه