audio
حوریه طاهری: اولین مربی زن رسمی فیفا در خاورمیانه
گفتگوی صریح
14 دقیقه و 11 ثانیه

پخش در 17 سپتامبر، 2020
قابل دسترسی تا 1 اکتبر، 2021

حوریه طاهری اولین مربی زن فوتبال رسمی فیفا در خاورمیانه است. در محیطی که ورزشکاران زن با محدودیت های متعدیی مواجه هستند، او چطور توانست راه خود را هموار کند؟ ما از افکار او در مورد تحقق این رویا می پرسیم. این برنامه اولین بار ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo حوریه طاهری: اولین مربی زن رسمی فیفا در خاورمیانه