08 دقیقه و 56 ثانیه

ده سال در کنار هم اما بدون حمایت قانون

تلاقی فرهنگ ها

پخش در 9 مارس، 2022 قابل دسترسی تا 23 مارس، 2023

زوج های همجنس دو ملیتی (ژاپنی و غیر ژاپنی) در ژاپن زندگی می کنند که خارج از کشور با هم ازدواج کرده اند. آنها با دشواری های زیادی روبرو هستند زیرا ژاپن ازدواج همجنس ها را به رسمیت نمی شناسد و به این خاطر از حقوق و مزایای تضمین شده برای زوج های غیر همجنس محروم هستند. درباره واقعیت زندگی مشترک چنین زوج هایی که در اضطراب زندگی می کنند گزارش می کنیم.

photo
ساکاتا ماچی (راست) و تِرسا استیگر (چپ) بیش از ۱۰ سال است که در ژاپن زندگی می کنند.
photo
photo
کوموری شونسوکه (چپ) و شوهرش دنی تاینگ (راست) به دلیل محدودیت های ورود به ژاپن بیش از یک سال دور از هم زندگی کرده اند.
photo
ناگانو یاسوشی وکیل می گوید تقریبا هیچ توجهی به چالش های روبروی زوج های همجنس در ژاپن نشده است.

خلاصه برنامه