12 دقیقه و 20 ثانیه

مرد افغانستانی که می خواهد از ژاپن به وطنش کمک کند

تلاقی فرهنگ ها

پخش در 26 ژانویه، 2022 قابل دسترسی تا 9 فوریه، 2023

افغانستان پس از سر کار آمدن طالبان در اوت ۲۰۲‍۱ با بحران جدی انسانی مواجه شده است. بابُری اشرف متولد افغانستان میوه های خشک کشورش را در ژاپن می فروشد تا از مردم وطن خود حمایت کند. ما تلاش های اشرف برای رساندن کمک هایش به مردم علیرغم مشکلات حمل و نقل دنبال خواهیم کرد. این برنامه اولین بار روز ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ پخش شده است.

photo
بابری اشرف میوه های خشک تولید شده در افغانستان را در مغازه اش در استان چیبا می فروشد.
photo
میوه های خشک بدون سم پاشی: زردآلو، انجیر، انگور و دیگر میوه هایی که ۴۰ روز در آفتاب خشک شده اند
photo
انگورهای جمع آوری شده: بابری با ۳۴ کشاورز و باغدار تجارت منصفانه دارد.
photo
مرز افغانستان و پاکستان، دروازه صادرات این کشور بسته شده است و تعداد زیادی کامیون در آنجا سرگردان شده اند.

خلاصه برنامه