11 دقیقه و 49 ثانیه

یادگیری ژاپنی برای تحقق رویاهایمان

تلاقی فرهنگ ها

پخش در 22 سپتامبر، 2021 قابل دسترسی تا 13 اکتبر، 2022

در ژاپن حدود ۵۰ هزار دانش آموز خارجی تبار هستند که مهارت های زبان ژاپنی آنها محدود است و در فهم درس های مدرسه و وفق یافتن با کلاس دچار مشکل هستند. یک مدرسه خصوصی که در حومه توکیو توسط یک سازمان مردم نهاد تاسیس شده به چنین دانش آموزانی خدمات می دهد که می خواهند وارد دبیرستان شوند. چه خدماتی لازم است تا آرزوی آنها محقق شود؟ . این برنامه اولین بار۸ سپتامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.

photo
عمر قاضی از مصر می خواهد وارد دبیرستان شود. او می گوید یادگیری زبان ژاپنی باعث شده از درس خواندن لذت ببرد.
photo
مدرسه جهانی YSC در شهر فوسا در توکیو، جایی که دانش آموزان خارجی در آن درس می خوانند
photo
مدیر مدرسه جهانی YSC تاناکا ایکی می گوید که کودکان خارجی باعث می شوند ژاپن پرانرژی تر شود.
photo
این دانش آموزان هر کدام رویاهای خودشان را دارند.

خلاصه برنامه