11 دقیقه و 17 ثانیه

برای کمک به میانمار چه از دست ما بر می آید

تلاقی فرهنگ ها

پخش در 29 سپتامبر، 2021 قابل دسترسی تا 29 سپتامبر، 2022

مردم ژاپن با امید به کمک به شهروندان میانمار که از کودتای فوریه ۲۰۲۱ در آشوب به سر می برد پروژه های کمک رسانی مختلف را شروع کرده اند. در این برنامه به حمایت های خودجوش و مردمی تا ماه ژوئن (چهار ماه پس از کودتا) نگاه می کنیم از دانشجویانی که به صورت هفتگی در خیابان پول جمع می کنند تا زنی که خدمات «پرستاری از بچه برای میانمار» را راه انداخته و کارآفرینی که تجارت عادلانه قهوه با میانمار را انجام می دهد. این برنامه اولین بار ۱۱ اوت ۲۰۲۱ پخش شده است.

photo
میاچی آئویی در خیابان داد می زند تا کمک جمع کند.
photo
واتانابه ناگیسا با هدف کمک به میانمار سرویس پرستاری از بچه ها راه انداخته است.
photo
اوکوتومی تاکه هیتو یک کافی شاپ با قهوه های میانماری باز کرده است.

خلاصه برنامه