11 دقیقه و 29 ثانیه

کمک به مردم نیازمند

تلاقی فرهنگ ها

پخش در 29 دسامبر، 2021 قابل دسترسی تا 29 دسامبر، 2022

این قسمت از طریق فعالیت های هارون قریشی از پاکستان که ۳۰ سال است در ژاپن به سر می برد به شرایط امروز ژاپن نگاهی می اندازیم. او به عنوان دبیر کل یکی از چندین مسجد شهر توکیو به افراد کارتن خواب و فقرا، از جمله کسانی که از همه گیری ویروس کرونا آسیب دیده اند، کمک می کند، فارغ از آنکه نژاد یا مذهبشان چیست. رفتار مهربانانه او قلب جوانان ژاپنی را به خود جذب کرده است. منبع روحیه مهربان او چیست؟ این برنامه اولین بار در ۷ ژوییه پخش شده است.

photo
هارون قریشی ۵۵ ساله سالهاست به کمک نیازمندان شتافته است.
photo
مسجد اوتسوکا در توکیو مرکز کمک های دو جانبه برای مسلمانان است.
photo
دانشجویان با هارون یک سرویس تحویل کمک های غذایی راه انداخته اند.
photo
کمک های غذایی

خلاصه برنامه