13 دقیقه و 46 ثانیه

هدف همزیستی با پلاستیک

تلاقی فرهنگ ها

پخش در 28 ژوییه، 2021 قابل دسترسی تا 28 ژوییه، 2022

زباله پلاستیکی یک مشکل جهانی است و ژاپن یکی از بدترین آلاینده های پلاستیکی است. آناستاسیا موناکووا گوینده بخش روسی ما گزارش می کند که در شهر کاماکورا و سیاست «زباله پلاستیکی صفر» چه خبر است. او جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه بیوپلاستیک را دنبال می کند. این برنامه اولین بار ۱۲ مه ۲۰۲۱ پخش شده است.

photo
آناستاسیا موناکووا گوینده بخش روسی
photo
جدا کردن پلاستیک از زباله ها توسط دست در یک مرکز دفع پسماند کاماکورا
photo
پروفسور ایواتا تاداهیسا، محقق برجسته بیوپلاستیک
photo
زباله های پلاستیکی در یک ساحل

خلاصه برنامه