14 دقیقه و 13 ثانیه

گل ها از ورای مرزها خواهند شکفت

تلاقی فرهنگ ها

پخش در 25 مارس، 2021 قابل دسترسی تا 25 مارس، 2023

ترانه «گل ها خواهند شکفت» به دنبال زلزله عظیم شرق ژاپن در سال ۲۰۱۱ برای حمایت و دلگرمی از افراد آسیب دیده در اثر این فاجعه ساخته شد. اکنون، ۱۰ سال بعد از این حادثه، با اجرای چهره هایی همچون می جی (May J)، اونو لیسا، و موریساکی وین که سخاوتمندانه صدای خود را وقف این ترانه کردند این ترانه به زبان های مختلف بازآفریده شده است. به ما بپیوندید تا داستان پس خلق این ترانه را مرور کنیم و نگاهی به وضعیت امروز منطقه حادثه دیده داشته باشیم.

photo
۱۱ هنرمندی که در پروژه «گل ها خواهند شکفت» شرکت کردند
photo
یک زن چینی که در مینامی سانریکو زندگی می کند از یک ساختمان مخروبه بازدید می کند.
photo
تصاویر گل های دریافتی از سراسر دنیا

خلاصه برنامه