audio
با هم می توانیم به سلامت عبور کنیم!
ژاپن، خانه دوم ما
13 دقیقه و 19 ثانیه

پخش در 16 فوریه، 2021
قابل دسترسی تا 16 فوریه، 2022

در این برنامه دو وان توان اهل ویتنام را معرفی می کنیم که رئیس انجمن ویتنامی های سِندای هستند که به هموطنان خود در ژاپن که دچار مشکلات معیشت شده اند روحیه و دلگرمی می دهد. همه گیری جهانی ویروس کرونا اثر منفی خود را روی خارجیان ساکن ژاپن گذاشته است و بسیاری کار خود را از دست داده اند و حتی بعضی ها جایی برای زندگی ندارند. از آنجایی که این کشور تحت وضعیت اضطراری بود توان روز به روز پیام های بیشتری برای درخواست کمک دریافت کرده است. این برنامه اولین بار ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo دو وان توان بسته های مواد غذایی را به هموطنان محتاج خود تحویل می دهد. photo از زمان وضعیت اضطراری توان مشغول انبار کردن این مواد غذایی از جیب خود بوده است و آماده است در زمان نیاز آنها را به این افراد تحویل بدهد. photo توان حدود هشت سال پیش به ژاپن آمد. او با ترجمه و تدریس زبان زندگی خود را می گذراند. photo اتباع ویتنامی از معلمان داوطلب در کلاس هایی که توان تشکیل داده زبان ژاپنی یاد می گیرند. تعداد روز افزونی از ژاپنی های محلی با همدلی با کار توان به او پیوسته اند.